Thursday, 2 August 2012

EDU 3109 :: STRATEGI PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN

Pendidikan adalah satu sistem dinamik yang akan melalui perubahan dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan dan aspirasi sesebuah negara. Dalam sistem pendidikan Malaysia, kita telah sedia maklum bahawa perubahan-perubahan yang berlaku memerlukan komitmen daripada semua pihak. Namun begitu, setiap perubahan yang diperkenalkan tidak semuanya dilaksanakan dengan sempurna. Kegagalan sesuatu perubahan yang cuba dilaksankaan akan merugikan sama ada dari segi kewangan, sumber manusia, dan masa. Sehubungan itu, pelbagai strategi perlu disusun dan diataur dalam melaksanakan perubahan.Berikut merupakan strategi-strategi yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi mewujudkan golongan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai dan etika kerja yang postif serta mamapu meningkatkan kemajuan negara.


( sila klik rajah untuk imej yang lebih jelas )

No comments:

Post a Comment

sumbangan idea dan pandangan