Friday, 27 July 2012

TRANSFORMASI PENDIDIKAN


Salam 1Malaysia,


Transformasi pendidikan seharusnya berkesan supaya sistem pendidikan negara sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Justeru itu, dengan pelaksanan pelbagai reformasi khususnya inovasi dan perubahan dalam pendidikan sudah pasti menjadikan peranan dan tanggungjawab guru menjadi lebih mencabar. Guru perlu melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang inovatif di samping berdepan dengan masalah tekanan emosi murid. Ini bermakna guru perlu terus belajar untuk melaksanakan tugas yang kompleks secara profesional. Diharap, penghasilan blog ini dapat memenuhi keperluan inovasi dalam pendidikan dan menjadi rujukan kepada warga pendidik.
No comments:

Post a Comment

sumbangan idea dan pandangan